Socialisationsutformning
Startsidan
Ladda ner Alfa-versionen Beta-versionen Starta guiden


Utvärderingsfrågor

Detta är några aspekter vi gärna vill ha åsikter om efter Din utvärdering.

Namn:

E-post:


Resultat

Anser Du att de resultat som identifierats är relevanta, det vill säga resultat som företag kan tänkas vilja uppnå eller undvika?

Anser Du att något resultat är irrelevant och troligen aldrig är önskvärt?

Anser Du att vi har missat något/några viktiga resultat som företag vill uppnå eller undvika?

Rekommendationer

Anser Du att de rekommendationer som identifierats är relevanta, det vill säga tillämpas av företag eller kan tänkas tillämpas av företag?

Anser Du att någon rekommendation är irrelevant, det vill säga inte tillämpas eller inte kan tänkas tillämpas av företag?

Anser Du att vi har missat några viktiga rekommendationer eller exempel på tillvägagångssätt som tillämpas eller kan tänkas tillämpas av företag?

Kopplingar

Anser Du att de rekommendationer vi ger för att uppnå ett specifikt resultat stämmer överens med Din uppfattning om vad som leder till det resultatet?

Om inte, vilka rekommendationer anser Du inte stämmer överens med Din uppfattning och varför?

Utformning

Anser Du att det var det lätt att förstå hur verktyget ska användas?

Hur anser Du att instruktionerna kan förbättras?

Hur anser Du att utformningen av verktyget kan förbättras?

Allmänt

Anser Du att verktyget är användbart? Varför? Varför inte?

Om Du gör en helhetsbedömning av verktyget, vad tycker Du då?

 

Har Du några ytterligare kommentarer?

Tack för att Du tog Dig tid att hjälpa oss!

   
Till toppen av sidan


»Copyright © Marie Asker & Peter Dahlin, 2002-2003«
»Institutionen för Ekonomi och Informatik, Mälardalens Högskola«

Webbplatsen uppdaterades 2006-10-09. Antal sidvisningar hittills: 180166