Warning: gethostbyaddr(): Address is not a valid IPv4 or IPv6 address in /customers/b/1/3/pdahlin.com/httpd.www/soctool/logga.php on line 3
Socialisationsutformning
Startsidan
Ladda ner Alfa-versionen Beta-versionen Starta guiden


 


Vad är nu detta?

Jo, det här är resultatet av en magisteruppsats i företagsekonomi som två studenter på Mälardalens Högskola ägnat 10 veckor av vårterminen 2002 åt. Vi har i vårt arbete skapat ett hjälpmedel för att utforma socialisationsprocessen på ett sådant sätt att man faktiskt når de mål man satt upp med introduktionen av den nyanställde. Vi anser nämligen att socialisationen är ett oerhört kraftfullt verktyg att påverka en organisation med, men då måste den användas på rätt sätt.
På dessa sidor finner Du lite information om vårt arbete och kan ladda ner arbetet i sin helhet här. Arbetet mynnade i ett interaktivt verktyg som Du kan använda genom att klicka här.

Vi tar gärna emot Dina synpunkter. I verktygets sista steg finns en länk till ett utvärderingsformulär som Du gärna får fylla i. Formuläret kan även nås här och så går det förstås bra att e-posta till författarna!


Tack för Din uppmärksamhet och lycka till med socialisationsutformningen!

Marie Asker Peter Dahlin
peter@pdahlin.com
Sammanfattning

För att ge en förståelse för uppsatsen presenteras den här utifrån problem, syfte, metod och resultat:


Problem

Socialisation är den process genom vilken den nyanställde formas för att anta en specifik roll i företaget. Denna process kan utformas på många olika sätt och kan vara allt från snabb och självstyrande till utförligt planerad. Beroende på hur processen utformas uppnås olika resultat. Vilket resultat som en socialisationsprocess bör mynna i tar denna uppsats inte ställning till då effektiv socialisation likställs med uppfyllandet av de resultat företaget önskar uppnå, det vill säga en målförenlig socialisation.

Mycket finns skrivet kring resultatet av olikartat utformade socialisations-processer, dock för mycket av denna forskning ett resonemang på en icke konkret nivå vilket minskar dess praktiska användbarhet för företag. Därför finns ett behov av att ta fram ett hjälpmedel som underlättar för företag att välja ett målförenligt tillvägagångssätt vid socialisation av nyanställda. Genom detta ska personer som är ansvariga för personalstrategier i företag i större utsträckning kunna använda sig strategiskt av socialisation och därmed uppnå effektivitets- och prestationsvinster.
 
Syfte Uppsatsen syftar till att utveckla ett verktyg som underlättar för företag att välja en målförenlig utformning av socialisationsprocessen.
 
Metod För att ta fram detta verktyg studerades litteratur inom området. Denna studie resulterade i framtagandet av verktygets version a (alfa). För att öka verktygets användbarhet och tillgänglighet valdes denna webbaserade interaktiva utformning. Dessutom utvärderades verktyget av tre personer väl insatta i personalpolitik för att ytterligare höja kvaliteten. Grundat på deras synpunkter och förslag till förbättringar togs den slutgiltiga versionen av verktyget fram, verktyg b (beta).
 
Resultat

 

Uppsatsen resulterade i ett interaktivt verktyg som återfinns på webbplatsen http://soctool.hopto.org. Verktygets utformning, bestående av en instruerande guide med logiska steg och okomplicerade termer, innebär att företaget snabbt och med liten ansträngning kan utveckla en strategi för socialisation som är förenlig med vad det vill uppnå.
 
Nyckelord socialisation, personalintegrering, taktiker, resultat, verktyg
 
 

» Det senaste! «

2006-10-09

Wow!!!
Nu har uppsatsen laddats ner 337 gånger, helt otroligt kul!
2005-11-01

Denna webbplats är inne på sitt fjärde år nu och besöken rullar på!

Det som är intressant för de flesta är nog att
1) Ladda ner uppsatsen och
2) Testa guiden.

Tack för besöket!2003-08-07

Webbplatsen är nu flyttad till en mycket bättre server vilket förhoppningsvis gör besöket smidigare.2003-02-11

För att bättre stödja de besökare som ännu använder gamla versioner av Netscape har vissa justeringar gjorts.

Om du använder Netscape och tidigare haft problem exempelvis med nedladdning av uppsatsen, försök nu igen så ska det nog fungera.

Rapporter om fel mottages gärna, maila!2002-10-17

Vi är mycket glada och stolta över att höstens magisteruppsatsskribenter på MdH tipsas om detta arbete. Hoppas det kan vara till någon hjälp!

Vi vill också ta tillfället i akt att gratulera vår handledare Carl G. Thunman som numera kan titulera sig Docent.

Gällande sidan har loggfunktionen nu berikats med automatisk koppling till en whois-tjänst.2002-07-12

Sidan har effektiviserats och gjorts något mer Netscape-anpassad.2002-06-27

Efter lite kodning har nu guidens tredje steg, det med rangordningen, blivit i det närmaste "idiotsäkert" eller, om man så vill, användarvänligt.2002-06-13

Så var det klart! Seminariet är genomfört och lite finputsning har skett. Nu återstår bara några små tekniska finesser som ska implementeras i mån av tid..

Den slutgiltiga versionen finns att hämta här.

Mycket nöje!2002-05-31

Datorer betyder trassel..
..men det lilla problemet i guidens sista steg är nu åtgärdat.

Observera att webbplatsen fungerar bäst med Internet Explorer!2002-05-28

Så var då uppsatsen äntligen redo för försvar! Det blev mycket slit sista veckan, men nu har verktyget utvärderats av erfarna personer och finns således tillgängligt i den beta-version som blir vårt bidrag.

Tisdagen den 4:e juni klockan 13.00-14.30 ska uppsatsen försvaras, vi ses där!

Seminarieversionen av uppsatsen kan hämtas här.

     
Till toppen av sidan


»Copyright © Marie Asker & Peter Dahlin, 2002-2003«
»Institutionen för Ekonomi och Informatik, Mälardalens Högskola«

Webbplatsen uppdaterades 2006-10-09. Antal sidvisningar hittills: 165696

-->