Socialisationsguiden

Steg 1 av 5


OBS! Detta är alfa-versionen av verktyget.
Den bör endast användas i utvärderingssyfte!Detta är steg 1 av 5 i guiden till en anpassad socialisationsprocess.

I steg 2 finns tio påståenden som du ska ta ställning till.
I steg 3 skall du sedan rangordna de tio påståendena och utifrån detta
presenteras sedan rekommendationer för hur socialisationen skall utformas
för att nå de resultat som önskas.
Namn:

E-post:
»Copyright © Marie Asker & Peter Dahlin, 2002«
»Institutionen för Ekonomi och Informatik, Mälardalens Högskola«